Tình Khúc Văn Phụng - Hoàng Trọng (Tiếng hát Quỳnh Giao)
Hòa âm: Duy Cường và Huỳnh Nhật Tân

  • Chán Nản (Nhạc: Văn Phụng 1972)
  • Nhạc Sầu Tương Tư (Nhạc: Hoàng Trọng và Hoàng Dương 1953)
  • Tiếng Hát với Cung Đàn(Nhạc: Văn Phụng 1972)
  • Tìm Một Ánh Sao(Nhạc: Hoàng Trọng 1962)
  • Mưa trên Phím Ngà (Nhạc: Văn Phụng và Thanh Nam 1959 - Huỳnh Nhật Tân viết phỏng theo hòa âm của Văn Phụng)
  • Bạn Lòng(Nhạc: Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương) 1956 Song ca với Nguyễn Thành Vân
  • Một thuở yêu đàn(Nhạc: Hoàng Trọng 1961)
  • Suối Tóc(Nhạc: Văn Phụng và Thy Vân 1956 - Huỳnh Nhật Tân viết phỏng theo hòa âm của Văn Phụng)
  • Tình Trăng(Nhạc: Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương 1957)

Liên Lạc: