Vầng Tóc Rối - Tình Khúc Mai Anh Việt
(Tiếng hát Thiên Phượng/Tuấn Ngọc/Thái Hiền/Thái Thảo/Mai Anh Việt)

  • Nụ Cười Nào Đó (TP)
  • Anh Xin Làm ...(TN)
  • Gió (TT)
  • Nhớ Phút Ấy(TH)
  • Tình Yêu Cho Tôi(MAV)
  • Tình Yêu Có Khi(TP)
  • Vầng Tóc Rối(TN)
  • Tàn Dư Một Đời(TH)
  • Còn Thuở Nào(TT)
  • Khi Tôi Yêu Em(MAV)

Liên Lạc: Mai Productions