Tự Tình Khúc - Nhạc Hòa Tấu

  • Biển nhớ
  • Lời Buồn Thánh
  • Đêm thấy ta là thác đổ
  • Còn chút gì để nhớ
  • Bài không tên số 2
  • Tạ Tình
  • Chờ người
  • Bài không tên số 7
  • Hạ trắng
  • Hãy khóc đi em

(CD không còn bán trên thị trường)