Hát cho Kỷ Niệm
(Tiếng hát Tuấn Ngọc)

  • Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn)
  • Thiên đường quạnh hiu (Từ Công Phụng)
  • Kỷ niệm (Phạm Duy)
  • Ru đời đi nhé (Trịnh Công Sơn)
  • Điệu buồn (Đào Duy)
  • Tuổi xa người (Từ Công Phụng)
  • Gởi người em gái (Đoàn Chuẩn - Từ Linh)
  • Đời bỗng phù du (Từ Công Phụng)
  • Người như cố quên (Hoàng Trọng Thụy)
  • Như một lời chia tay (Trịnh Công Sơn)

Tìm mua: Trung tâm Bích Thu Vân