Giọt Lệ Cho Ngàn Sau
(Tình Khúc Từ Công Phụng qua tiếng hát Tuấn Ngọc)

  • Mắt lệ cho người
  • Trên tháng ngày đã qua
  • Như ngọn buồn rơi
  • Tình tự mùa xuân
  • Đêm không cùng
  • Giọt lệ cho ngàn sau
  • Mùa xuân trên đỉnh bình yên
  • Như chiếc que diêm
  • Mùa thu mây ngàn
  • Lời cuối

Liên Lạc: