Trở Về Mái Nhà Xưa - Tiếng hát Thiên Phượng

 • Chỉ Có Ta Trong Một Đời (Trịnh Công Sơn)
 • Chủ Nhật Buồn (Seress Rejso - Lời Việt Phạm Duy)
 • Bài Ca Hạnh Ngộ (Lê Uyên Phương)
 • Thanh Xuân Đánh Giấc Mộng Thường (Hoàng Quốc Bảo)
 • Nhớ Một Chiều Xuân (Nguyễn Văn Đông)
 • Bài Không Tên Số 3 (Vũ Thành An)
 • Trở Về Mái Nhà Xưa (E. Curtiss - Lời Việt Phạm Duy)
 • Lời Thiên Thu Gọi (Trịnh Công Sơn)
 • Hãy Yêu Nhau Đi (Trịnh Công Sơn)
 • Nước Mắt Trên Phím Đàn (Phạm Mạnh Cương)

  Liên Lạc: Phạm Duy Cường Productions
  14692 Hunter Lane
  Midway City CA 92655 USA
  Phone: 714 891-4532
  email: cuongduypham@yahoo.com