Tình Vẫn Rong Chơi
(Nhạc Phạm Duy với các tiếng hát Thái Hiền và Duy Quang)

  • Lan Sầu
  • Trăm Năm Nhớ Một Chiều
  • Gió Thoảng Đêm Hè
  • Tiếng Bấc Trên Đường Khuya
  • Tình Vẫn Rong Chơi
  • Tình Sầu
  • Chiếc Bóng Bên Đường
  • Tôi Biết
  • Tình Ca Mùa Thu
  • Kiếp Sau Xin Giữ Lại Đời Cho Nhau


Liên Lạc: Phạm Duy Productions
14692 Hunter Lane
Midway City CA 92655 USA
Phone: 714 894-9064/Fax: 714 898 5002
email: thaihienpham@usa.net