Tình Ca Phạm Duy - Quỳnh Giao

  • Đường Em Đi
  • Cỏ Hồng
  • Nước Mắt Rơi
  • Còn Gì Nữa Đâu
  • Tìm Nhau (với tiếng sáo Bob Morgan)
  • Cho Nhau
  • Đừng Xa Nhau
  • Mộng Du
  • Thương Tình Ca
  • Tạ Ơn Đời
 

  Liên Lạc: DoanTrang Nguyen
  2800 Keller Dr.#144
  Tustin CA 92782-1018
  Phone & Fax: (714) 544-0962
  email: quynhgiaomusic@aol.com