Thương Một Người - Tiếng Hát Khánh Ly

 • Mùa Thu Cánh Nâu (Nguyễn Ánh)
 • Thôi (thơ Nguyễn Long, nhạc Y Vân)
 • Phôi Pha (Trịnh Công Sơn)
 • Mưa Rơi (Ưng Lang)
 • Chán Nản (Văn Phụng)
 • Chiều Tím (Đan Thọ)
 • Thương Một Người (Trịnh Công Sơn)
 • Chiều (Dương Thiệu Tước)
 • Mưa Hồng (Trịnh Công Sơn)
 • Thuở Ban Đầu (Phạm Đình Chương)
 • Lạnh Lùng (Đinh Việt Lang)
 • Tình Yêu Như Bóng Mây (Song Ngọc)

Liên Lạc: Trung Tâm Diễm Xưa