Thơ Tình Phổ Nhạc (Tiếng hát Quỳnh Giao)

 • Đôi Mắt Người Sơn Tây (thơ Quang Dũng, nhạc Phạm Đình Chương)
 • Nguyệt Cầm(ý thơ Xuân Diệu, nhạc Cung Tiến)
 • Trên Ngọn Tình Sầu (thơ Du Tử Lê, nhạc Từ Công Phụng)
 • Tiếng Hát Đồi Sim (thơ Nhất Tuấn, nhạc Hoàng Long)
 • Quán Bên Đường (thơ Bình Nguyên Lộc, nhạc Phạm Duy)
 • Người Đi Qua Đời Tôi (thơ Trần Dạ Từ, nhạc Phạm Đình Chương)
 • Mùa Thu Paris (thơ Cung Trầm Tưởng, nhạc Phạm Duy)
 • Tình Sầu (thơ Du Tử Lê, nhạc Phạm Duy)
 • Vĩnh Biệt (thơ Nguyễn Chí Trung, nhạc Chu Văn Lễ)
 • Những Lời Ru Cuối (thơ Nguyễn Đình Toàn, nhạc Tuấn Khanh)
 • Dạ "Tâm" Khúc (thơ Thanh Tâm Tuyền, nhạc Phạm Đình Chương)

Liên Lạc:DoanTrang Nguyen
2800 Keller Dr.#144
Tustin CA 92782-1018
Phone & Fax: (714) 544-0962
email: quynhgiaomusic@aol.com