Quê Hương và Kỷ Niệm - Tiếng hát Thái Thanh 2

 • Kỷ vật cho em
 • Đôi mắt người Sơn tây
 • Cơn mê chiều
 • Bà mẹ Gio Linh
 • Người về
 • Kỷ niệm
 • Paris có gì lạ không em
 • Nước mắt rơi
 • Trở về dĩ vãng
 • Tình cầm
 • Giòng sông xanh

Liên Lạc: Diễm Xưa Productions