Phượng Yêu (Tiếng hát Ý Lan)

Liên Lạc: Nhã Ca Productions

(CD này đã ngưng sản xuất và rất khó tìm ngoài thị trường.)