Phù Du (Nhạc Hòa Tấu)

 • Phù Du (Phan Kiên)
 • Mắt biếc (Ngô Thụy Miên)
 • Tưởng rằng đã quên (Trịnh Công Sơn)
 • Biển (Phan Kiên)
 • Người đi qua đời tôi (Phạm đình Chương)
 • Dưới giàn hoa cũ (Tuấn Khanh)
 • Giấc mơ hồi hương (Vũ Thành)
 • Mơ ai (Phan Kiên)
 • Duyên thề (Thanh Trang)
 • Bài không tên số 4 (Vũ Thành An)
 • Bài không tên số 2 (Vũ Thành An)
 • Một thủơ yêu đàn (Hoàng Trọng)

(CD này không còn bán trên thị trường.)