Phạm Duy - Ngày Trở Về

  • Ngậm ngùi (Phổ thơ Huy Cận) - Quang Dũng
  • Thuyền viễn xứ (Phổ thơ Huyền Chi) - Thanh Lam
  • Bà mẹ Gio Linh - Duy Quang
  • Ngày trở về - Hồng Hạnh
  • Quê nghèo - Mỹ Hạnh
  • Áo anh sứt chỉ đường tà (phổ thơ Hữu Loan) - Đức Tuấn
  • Mộ khúc (phổ thơ Xuân Diệu) - Hồ Quỳnh Hương
  • Nương chiều - Đức Tuấn
  • Tình ca - Mỹ Linh
(Hòa âm: Duy Cường & Đức Trí)
     Tìm Mua: Phương Nam Phim - Vietnam