Love Collection (Nhạc Hòa Tấu)

  • Khúc mưa sầu
  • Trên đỉnh mùa đông
  • Khúc thuỵ du
  • Lời tình buồn
  • Con quỳ lạy chúa trên trời
  • Đừng bỏ em một mình
  • Tóc mai sợi vắn sợi dài
  • Phượng yêu
  • Bão tình
  • Dáng lan

Liên Lạc: