Ngày Xưa Hoàng Thị (Tiếng hát Thái Thanh)

 • Kỷ vật cho em
 • Ngày xưa Hoàng Thị
 • Nửa hồn thương đau
 • Mùa thu không trở lại
 • Cơn mê chiều
 • Ngàn thu áo tím
 • Ngọc Lan
 • Người đi qua đời tôi
 • Nghìn trùng xa cách
 • Giòng sông xanh
 • Nước mắt rơi
 • Kỷ niệm
 • Bến cũ / Biệt Ly

Liên Lạc: Diễm Xưa Productions