Ngát Hương Đàm (Tiếng hát Hà Thanh)

 • Lời Nói Đầu
 • Kinh Chiều
 • Lạy Phật Chứng Tri Lòng Con
 • Một Ngày Qua
 • Từng Bước Chân Thảnh Thơi
 • Viếng Cảnh Chùa Xưa
 • Mẹ Hứa Cho Con Một Thoáng Cười Hiền
 • Trầm Hương Đốt
 • Vu Lan Mùa Hiếu Hạnh
 • Ngát Hương Đàm Nở
 • Mùa Áo Em Mang
 • Chùa Hương
 • Lạy Phật Con Đã Trở Về

Liên Lạc: Giáng Ngọc Productions