Mong Manh - Tiếng Hát Ý Lan
(Hòa Âm: Duy Dường -Tuấn Đức - Đặng Xuân Thìn)

 • Vết Sâu (thơ Nguyên Sa, nhạc Phạm Duy)
 • Trả Lại Em Yêu (Phạm Duy)
 • Mong Manh (Vũ Xuân Hùng)
 • Thoáng Mây Bay (nhạc Đức Huy -
  hòa âm Duy Cường)
 • Ngàn Năm Vẫn Không Quên (nhạc Phạm Duy -
  hòa âm Duy Cường)
 • Dạ Khúc Cho Tình Nhân(nhạc Lê Uyên Phương -
  hòa âm Duy Cường)
 • Chìa Khóa Tình Yêu(lời Việt: Khúc Lan)
 • Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu (nhạc Trịnh Công Sơn -
  hòa âm Duy Cường)
 • Buồn Vương Màu Áo (Ngọc Trọng)
 • Nỗi Sầu (lời Việt: Julie)

Liên Lạc: Trung Tâm Diễm Xưa