Hân hạnh được bạn ghé thăm trang "Hòa Âm Duy Cường".
Trang này được làm ra để góp nhặt các CD và một số samples nhạc
mà Duy Cường đã hòa âm trên 30 năm qua.

  Liên lạc với Duy Cường về địa chỉ email: cuongduypham56@gmail.com
Điện Thoại: 093 877 3213