Mầu Thời Gian
(Nhạc Phạm Duy với tiếng hát Thái Hiền)

  • Đừng Bỏ Em Một Mình(thơ Minh Đức Hoài Trinh)
  • Yêu tinh Tình Nữ
  • Phượng Yêu
  • Khối tình Trương Chi
  • Cành Hoa Trắng
  • Hẹn Hò
  • Mầu Thời Gian(thơ Đoàn Phú Tứ)
  • Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng(thơ Phạm Thiên Thư)
  • Pháp Thân(thơ Phạm Thiên Thư)
  • Làm Sao Mà Quên Được


Liên Lạc: Phạm Duy Productions
14692 Hunter Lane
Midway City CA 92655 USA
Phone: 714 894-9064/Fax: 714 898 5002
email: thaihienpham@usa.net