Yêu - La Vie en Rose
(Tiếng hát Ý Lan)

  • Phù Du (Phan Kiên)
  • Yêu (Văn Phụng)
  • Suối Tóc (Văn Phụng)
  • Đến Bên Anh (Đức Huy)
  • Xa Vắng (Nguyễn Năng Tế)
  • You Do Something For Me (Lời Việt Phạm Duy)
  • Quoi (Lời Việt Phạm Duy)
  • Sweet Dreams (Lời Việt Tường Quân)
  • The Look Of Love (Lời Việt Phạm Duy)
  • La Vie En Rose (Lời Việt Tami Lê)

Liên Lạc: Ý Lan Productions