K. Khúc Của Lê 2 - Nhạc phổ thơ Du Tử Lê
 • Kiếp sau, xin giữ lại đời cho nhau /Phạm Duy /
  tiếng hát Anh Dũng / hòa âm Duy Cường
 • Cõi Mẹ Về / Lê Văn Thành / tiếng hát Anh Khoa
 • Viện Cớ / Nguyễn Linh Quang / tiếng hát Đăng Siêu
 • Hiến chương yêu /Nguyên Bích /
  tiếng hát Đinh Ngọc / hòa âm Duy Cường
 • Còn mong người về / Đỗ Vy Hạ /
  tiếng hát Lệ Thu / hòa âm Duy Cường
 • Hạnh phúc buồn /Hoàng Thanh Tâm /
  tiếng hát Quốc Việt / hòa âm Duy Cường
 • Lệ Buồn Nhớ Mi /Đăng Khánh / tiếng hát Thanh Hà
 • Dòng suối trăm năm /Trần Duy Đức /
  tiếng hát Trần Thái Hòa / hòa âm Duy Cường
 • Xin rửa tội tôi / Nguyên Bích /
  tiếng hát Tuấn Ngọc / hòa âm Duy Cường
 • Ta tiếc thiên đàng sớm lập xong / Phạm Gia Cổn /
  tiếng hát Lệ Thu / hòa âm Duy Cường
     Tìm Mua: HT Productions @ ht_productions@hotmail.com