Minh Họa Kiều Phần 2
(Phạm Duy phóng tác từ Kim Vân Kiều Truyện)
Phần ngâm thơ : Thanh Ngoan, (9 đoạn đầu) Thảo Hiền (2 phần cuối) / Ca sĩ: Ái Vân, Thái Hiền, Duy Quang và Tuấn Ngọc

 • Người Đâu Gặp Gỡ
 • Lơ Thơ Tơ Liễu
 • Cách Tường Một Buổi
 • Biết Đâu Hợp Phố
 • Đá Biết Tuổi Vàng
 • Hán Sở Tranh Hùng
 • Tư Mã Phượng Cầu
 • Này Khúc Kê Khang
 • Chiêu Quân
 • Càng Tỏ Hương Nồng
 • Trăng Thề Còn Đó


Liên Lạc: Phạm Duy Cường Productions
14692 Hunter Lane
Midway City CA 92655 USA
Phone: 714 894-9064/Fax: 714 898 5002
email: cuongduypham@yahoo.com