Minh Họa Kiều Phần 1
(Phạm Duy phổ nhạc từ Kim Vân Kiều Truyện)
với giọng ngâm Thanh Ngoan và các tiếng hát Ái Vân, THái Hiền, THái Thảo, Duy Quang & Tuấn Ngọc

 • Rằng Năm Gia Tĩnh Triều Minh
 • Ngày Xuân Con Én Đưa Thoi
 • THanh Minh Trong Tiết Tháng Ba
 • Ngổn Ngang Gò đống Kéo Lên
 • Sè Sè Nắm Đất Bên Đường
 • Đau Đớn Thay Phận Đàn Bà
 • Một Vùng Cỏ Ấy Ác Tà
 • Dễ Hay Tình Lại Gặp Tình
 • Gốc Cây Lại Vạch Một Bài Cỏ Thi
 • Dùng Dằng Nửa Ở Nửa Về
 • Chàng Vân Quen Mặt Ra Chào
 • Tình Trong Như Đã Mặt Ngoài Còn E


Liên Lạc: Phạm Duy Cường Productions
14692 Hunter Lane
Midway City CA 92655 USA
Phone: 714 891-4532
email: cuongduypham@yahoo.com