Khúc Nguyệt Quỳnh
(Tiếng hát Quỳnh Giao)

 • Trên Da Tình Yêu (Lê Uyên Phương)
 • Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn (Phạm Đình Chương/Du Tử Lê)
 • Tình Long Lanh (Francois Bazin / Quỳnh Giao)
 • Yêu (Văn Phụng)
 • Chiều Rơi Mênh Mang (Enrique Granados /Trịnh Y Thư)
 • Kỷ Niệm (Phạm Duy)
 • Hẹn Một Ngày Về (Lê Hữu Mục)
 • Mơ Tiên (Dương Thiệu Tước)
 • Nhớ Bạn (Vũ Thành)
 • Xuân Thì (Phạm Duy)
 • Khúc Nguyệt Quỳnh (Marguerite Monnot / Nguyễn Xuân Nghĩa)

Liên Lạc: Quỳnh Giao Productions