Huyền Thoại (Tiếng hát Thái Hiền)

  • Huyền thoại trên một vùng biển
  • Hãy khóc đi em
  • Xa dấu mặt trời
  • Phượng tìm Hoàng
  • Quán lạ
  • Bên ni bên nớ
  • Yêu là chết ở trong lòng
  • Kỷ niệm trong chiều
  • Tạ ơn
  • Thương một người

Liên Lạc: Phạm Duy Productions
14692 Hunter Lane
Midway City CA 92655 USA
Phone: 714 894-9064/Fax: 714 898 5002
email: thaihienpham@usa.net