Hoa Xuân - Quỳnh Giao

  • Dưới Giàn Hoa Cũ - Tuấn Khanh
  • Hoa Xuân - Phạm Duy
  • Cùng Một Kiếp Hoa - Võ Đức Phấn
  • Ngọc Lan - Dương Thiệu Tước
  • Nụ Tầm Xuân - Phạm Duy
  • Mùa Hoa Phượng - Văn Hạnh & Lê Đô
  • Thiên Lý Bên Đời Vẫn Ngát Hương - Thanh Trang
  • Hoa Tiên - Phạm Duy
  • Bướm Hoa - Nguyễn Văn Thương
  • Hoa Mai - Canh Thân
 

  Liên Lạc: DoanTrang Nguyen
  2800 Keller Dr.#144
  Tustin CA 92782-1018
  Phone & Fax: (714) 544-0962
  email: quynhgiaomusic@aol.com