Tiếng Hát Hải Phong - Tình Tự Mùa Xuân
 • Nương Chiều - Phạm Duy
 • Tình Tự Mùa Xuân - Từ Công Phụng
 • Hương Xưa - Cung Tiến
 • Bạn Cùng Tôi - Dương Thiệu Tước
 • Đêm Nhớ Trăng Sàigòn - Phạm Đình chương (thơ Du Tử Lê)
 • Gởi Người Em Gái - Đoàn Chuẩn
 • Senenata (Chiều Tà) - Lời Việt Phạm Duy
 • Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng - Phạm Đình Chương
 • Tình Hoài Hương - Phạm Duy
 • Mấy Dặm Sơn Khê - Nguyễn Văn Đông
 • Dấu Chân Quê Hương - Tạ Đắc (thơ Hải Bình)
 • Nhớ Người Ra Đi / Người Về - Phạm Duy
     Tìm Mua: Hải Phong
Tel: (819) 565-2793
email: lechaunguyen@hotmail.com