Tiếng Hát Hải Phong - Dưới Giàn Hoa Cũ
 • Hình Ảnh Một Đêm Trăng - Văn Phụng
 • Đêm Xuân - Phạm Duy
 • Cỏ Hồng - Phạm Duy
 • Dưới Giàn Hoa Cũ - Tuấn Khanh
 • Mùa Thu Không Trở Lại - Phạm Trọng
 • Riêng Một Góc Trời - Ngô Thuỵ Miên
 • Có Những Niềm Riêng - Lê Tín Hương
 • Đôi Mắt Người Sơn Tây - Phạm Đình Chương (thơ Quang Dũng)
 • Nguyệt Cầm - Cung Tiến
 • Trường Làng Tôi - Phạm Trọng
 • Đường Nào Lên Thiên Thai - Hoàng Nguyên
 • Nhớ Người Thương Binh - Phạm Duy
 • Tiếng Sông Hương - Phạm Đình Chương
     Tìm Mua: Hải Phong
Tel: (819) 565-2793
email: lechaunguyen@hotmail.com