Dù Nghìn Năm Qua Đi - Tình Ca Đăng Khánh
(với tiếng hát Tuấn Ngọc)

  • Đêm Trăng Khuya
  • Ta Muốn Cùng Em Say
  • K. Khúc Của Lê
  • Dù Nghìn Năm Qua Đi
  • Cánh Hoa Xưa
  • Mắt Em Vương Giọt Sầu
  • Yêu Dáng Em Xưa
  • Hạt Mưa Bay Cuối Đời
  • Lệ Buồn Nhớ Mi
  • Cung Đàn Xưa
     Tìm Mua: Tuấn Ngọc Productions
    9377 Cobbler Dr. Westminster CA 92683