Đôi Mắt Người Sơn Tây
(Tiếng hát Thái Hiền & Tuấn Ngọc)

  • Đôi Mắt Người Sơn Tây (Nhạc Phạm đình Chương / thơ Quang Dũng) - (Thái Hiền)
  • Hương Xưa Cung Tiến - (Tuấn Ngọc)
  • Nước Mắt Mùa Thu Phạm Duy - (Thái Hiền)
  • Nghìn Năm Vẫn Không Quên Phạm Duy - (Tuấn Ngọc)
  • Trên Da Tình Yêu Lê Uyên Phương - (Tuấn Ngọc / Thái Hiền)
  • Hoài Cảm Cung Tiến - (Thái Hiền)
  • Em Ơi Hà Nội Phố Phú Quang - (Tuấn Ngọc)
  • Nắng Paris Nắng Sàigòn Ngô Thụy Miên - (Thái Hiền)
  • Bài Ca Hạnh NgộLê Uyên Phương - (Tuấn Ngọc / Thái Hiền)
  • Những Ngày Ta Biết Yêu EmHoàng Trọng Thụy - (Tuấn Ngọc)

Liên Lạc: Trung Tâm Bích Thu Vân