Tình Khúc Nguyễn Đình Phùng - Định Mệnh
  • Đêm Sao - Tuấn Ngọc
  • Định Mệnh - Ý Lan
  • Tình khúc Mưa Rơi - Thái Hiền
  • Xin Em Là Mặt Trời - Vũ Khanh
  • Tìm Em - Ý Lan
  • Mấy ngả - Tuấn Ngọc
  • Mưa Đêm - Thái Hiền
  • Mùa Xuân có đến không em - Vũ Khanh
  • Đêm Xưa - Thái Hiền
  • Mùa thu đi qua - Tuấn Ngọc
     Tìm Mua: MB Productions