Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ - Mười Tình Khúc Trịnh Công Sơn
(tiếng hát Tuấn Ngọc)
  • Xin Trả Nợ Người
  • Chiếc Lá Thu Phai
  • Nhớ Mùa Thu Hà Nội
  • Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên
  • Ru Em
  • Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
  • Như Một Lời Chia Tay
  • Ru Đời đi Nhé
  • Quỳnh Hương
  • Vàng Phai Trước Ngõ
     Tìm Mua: Bích Thu Vân Productions