Đêm Nguyệt Cầm 3 - Nhạc Hòa Tấu
 • Chiếc lá cuối cùng
 • Ngọc Lan
 • Từ đó khôn nguôi
 • Tình xa
 • Chán nản
 • Cơn mê chiều
 • Nguyệt Cầm
 • Ru ta ngậm ngùi
 • Tình Cầm
 • Nước mắt rơi
 • Nỗi niềm
 • Kỷ niệm
     Tìm Mua: Diễm Xưa Productions