Đá Xanh - Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn và Lê Uyên Phương với Tiếng hát Thiên Phượng

 • Chiều Phi Trường (Lê Uyên Phương)
 • Khói Trời Mênh Mông (Trịnh Công Sơn)
 • Hết Rồi Những Ngày Vui (Lê Uyên Phương)
 • Yêu Dấu Tan Theo (Trịnh Công Sơn)
 • Không Nhìn Nhau Lần Cuối (Lê Uyên Phương)
 • Rừng Xưa Đã Khép (Trịnh Công Sơn)
 • Đá Xanh (Lê Uyên Phương)
 • Dạ Khúc Cho Tình Nhân (Lê Uyên Phương)
 • Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày (Trịnh Công Sơn)
 • Buồn Đến Bao Giờ (Lê Uyên Phương)

  Liên Lạc: Phạm Duy Cường Productions
  14692 Hunter Lane
  Midway City CA 92655 USA
  Phone: 714 891-4532
  email: cuongduypham@yahoo.com