Dấu Vết Tình Ta 2
 • Đêm buồn - Khánh Hà
 • Đêm nhớ trăng SàiGòn - Vũ Khanh
 • Giết người trong mộng - Julie
 • Giọt lệ cho ngàn sau - Tuấn Ngọc
 • Từ đó khôn nguôi - Thái Hiền
 • Thu tiễn người - Ý Lan
 • Tháng giêng và em - Khánh Hà
 • Từ giọng hát em - Tuấn Ngọc
 • Dạ khúc cho tình nhân - Julie
 • Hoài cảm - Ý Lan
 • Tuổi mười ba - Thái Hiền
 • Hai năm tình lận đận - Vũ Khanh
     Tìm Mua: Diễm Xưa Productions