Chương Trình Nhạc Chủ Đề - Dấu Vết Tình Ta 1
 • Kiếp đam mê - Khánh Hà (Nhạc: Duy Quang)
 • Đường xa ướt mưa - Khánh Hà (Nhạc: Đức Huy)
 • Tình Xa - Lệ Thu (Nhạc: Trịnh Công Sơn)
 • Tiếc thu - Lệ Thu
 • Rồi mai tôi đưa em - Ngọc Minh (Nhạc:Trường Sa)
 • Nỗi niềm - Ngọc Minh (Nhạc: Tuấn Khanh)
 • Tuổi biết buồn - Thái Hiền (Nhạc: Phạm Duy)
 • Dấu Tình Sầu - Khánh Ly (Nhạc: Từ Công Phụng)
 • Niệm Khúc Cuối - Khánh Ly (Nhạc: Ngô Thụy Miên)
 • Nguyệt Cầm - Mai Hương (Nhạc: Cung Tiến)
 • Suối tóc - Mai Hương (Nhạc: Văn Phụng)
     Tìm Mua: Diễm Xưa Productions