Cõi Tình (Tiếng hát Khánh Hà)
  • Cõi Tình
  • Cuối cùng cho một tình yêu
  • Tình đến rồi đi
  • Em đi
  • Bản tình cuối
  • Thoáng mây bay
  • Phù du
  • Ngây ngất bên anh
  • Giữ gìn tình anh
  • Mùa đông sắp đến
     Tìm Mua: Diễm Xưa Productions