Chiều Về Trên Sông (Tiếng hát Quỳnh Giao)

  • Chiều Về Trên Sông (Phạm Duy)
  • Từ Đó Khôn Nguôi (Tuấn Khanh)
  • Khi Cuộc Tình Đã Chết (thơ Du Tử Lê nhạc Phạm Đình Chương)
  • Dạ Khúc (Nguyễn Văn Quỳ)
  • Nương Chiều (Phạm Duy)
  • Dốc Mơ (Ngô Thụy Miên)
  • Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (Phạm Duy)
  • Thuyền Mơ (Thuyền Mơ)
  • Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ (Trịnh Công Sơn)
  • Người Về (Phạm Duy)

Liên Lạc:DoanTrang Nguyen
2800 Keller Dr.#144
Tustin CA 92782-1018
Phone & Fax: (714) 544-0962
email: quynhgiaomusic@aol.com