Chiều Về Trên Sông - Nhạc Hòa Tấu
  • Chiều về trên sông
  • Trả lại em yêu
  • Tình khúc chiến trường
  • Đừng xa nhau
  • Tiễn em
  • Thương tình ca
  • Con đường tình ta đi
  • Đường em đi
  • Hai năm tình lận đận
  • Mộ Khúc
     Tìm Mua: Phạm Duy Productions
   14692 Hunter Lane
   Midway City CA 92655 USA
   Phone: 714 894-9064/Fax: 714 898 5002